Släkens liv – en tur i Kretsloppet: NU ÄR DET DAGS!

Alla barn och lärare i Öja skola har under läsåret arbetat med hållbarhet och miljö tillsammans med oss. Det är ett stort projekt som realiseras tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden som nu visas för allmänheten i två föreställningar 2 juni.

Hela skolan med lärare och elever har under läsåret tagit sig an den svåra uppgiften att omvandla en specifik miljöforskning till scenkonst. I förlängningen handlar projektet om hur vi blir mer hållbara i våra liv och hur vi tar hand om natur och människor för framtiden, d.v.s. ett ämne som berör oss alla.

I tre år har barn och unga i arvsfondsprojektet Konst och Kunskap på Körsbärsgårdens konsthall fått hjälp att få inblick i miljöforskning av forskare från Uppsala Universitet och Kungl. Tekniska Högskolan som ägnar sig åt specialstudier på ön. Kontakten har också skett genom lantbrukare och boende som varit med i forskningsprojekten. Forskarna i sin tur har genom pedagogerna och konstnärerna på Körsbärsgården kunnat visualisera sina projekt. Men hur presenterar man forskning om försurning av Östersjön, vattenbrist och övergödning för små barn så de förstår och kan omsätta kunskapen i sitt dagliga liv? Vi tror att kreativt skapande arbete är nyckeln.

Under det tredje och avslutande året av projektet ville vi arbeta under längre tid med samma elever i återkommande träffar för att se vad det gav. Vi har därför valt att arbeta med Öja skola läsåret 21/22 med ett scenkonstverk där olika konstnärliga uttryck kan rymmas.

Eleverna har själva skrivit, gjort scenografi, affischer och delvis kläder och dramatiserat med dans och sång. Två föreställningar blir det 2 juni kl 16.30 och 18 utomhus i Körsbärsgårdens Skulpturpark, Släkens liv- en tur i Kretsloppet. Alla skolans elever deltar på scenen.

 Föreställningen bygger på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)s Uppsala universitet (Blått centrum)s och framför allt Hanna Nathaniels arbete och forskning om Släke (uppsköljd tång på stranden) och dess användning som gödsel i jordbruk.

Den 15e september 2021 hade vi den första träffen med skolan nere på Körsbärsgårdens konsthall där eleverna träffade Nanna Nore och Hanna Nathaniel . Eleverna har även fått digital visning av Baltic Sea Science Centre på Skansen i Stockholm och fått en djupare förståelse av Östersjöns kretslopp och kunnat ställa frågor. Efter de första intrycken skrev de äldre eleverna texter som sedan legat till grund för det manus som har arbetats fram. 

Under läsåret har elever och pedagog arbetat regelbundet med bild, form, text och fysisk gestaltning. Nore som även är utbildad skådespelare har lett arbetet och Marta Cicionesi, konstnär och scenograf har varit med i projektet som rådgivare.

Förhoppningen var att alla skulle känna sig delaktiga i projektet och att det skulle kunna få synergieffekter i övrig undervisning och det har fungerat över förväntan. 

Klasserna på Öja skola har mellan träffarna med Körsbärsgården jobbat vidare med miljön,  bl.a. undersökt olika typer av jord, startat maskhotell och gör nu odlingsförsök med släke, och konstgödsel, precis som forskarna. Pedagoger engagerar sig och skriver låttexter och musik, syr kostymer och det fullkomligt puttrar av idéer på skolan för att förstå sig på ämnet! 

  • Släkens liv – En tur i Kretsloppet
  • 2/6 kl 16.30 samt kl 18.00
  • Ett scenkonstprojekt av och med Öja skola och pedagog Nanna Nore i samarbete med forskaren Hanna Nathaniel på KTH om kretsloppet, tång, små varelsers betydelse för våra liv och vår plats i det hela.
  • (utomhus vid skulpturgalleriet) boka biljetter på 0737156692

Kostymprovning, repetitioner och vernissage

När det är som mest som händer är jag ibland så dålig på att hinna berätta om det… Tiden räcker inte till!

Nu har vi haft ännu en fantastiskt intensiv vecka i projektet Konst och kunskap som inleddes med besök från Ipklassen på Särskolegymnasiet nere på Körsbärsgården. En fantastiskt trevlig dag där de fick se utställningarna och där vi arbetade vidare med deras djurtema i miljöfrågan och denna gång med fåglar. Eleverna fick lyssna på läten från olika fåglar som den senaste månaden synts till vid fågelstationen i Sundre och sen, utan att få reda på hur de egentligen ser ut, fick de måla hur de tyckte att de skulle kunna se ut med det lätet. På slutet av passet tittade vi på bilder på fåglarna: lövsångare, trana, havsörn, näktergal och kungsfågel och pratade lite om hur storlek och form kan påverka läte.

Slutet av veckan ägnades åt Öja skola som nu fått låna ett antal kostymer från Malmö Stadteater till föreställningen och det var naturligtvis spännande att se och prova. Repetitionerna går framåt och vi övade sångerna och danserna med Linn Ahlquist från kulturskolan som är vår fantastiska kompositör och accompanjatör. Det blir så fint!

Veckans grand finale var förtås vernissage på konsthallen med Simon Gorm Andersen vars ”Sea of stripes” genast får oss Släkearbetare att associera till åkrar… Som många abstrakta konstnärer vill han med rätta inte ”förklara” sina verk utan lämnar åt åskådaren att fundera och tolka. Men liksom eleverna med sin Släkepjäs har han lagt ner månade med arbete på att lägga lager på lager, detalj för detalj, färg brevid färg tills det till sist fungerar och blir en helhet som han är nöjd med. På konstverkstan gillar vi skapandeprocessen.

Intensiv vecka med Konst och Kunskap

I veckan som gick hade vi en fullmatad vecka på Öja skola med repetitioner, kostymdiskussioner och – äntligen- scenografimålning. Vilken tur att vi kunde låna deras källare och bre ut oss över hela golvet under veckan. Alla elever, från förskoleklass till sexan var med och målade i omgångar på en jättelik blå fond som ska vara bakfond i föreställningen, samt ett lika långt (11 m) tyg som delvis kommer att fungera som släke och jord i föreställningen. Scenograf Marta Ciciones hade gett oss handfasta tips om hur vi skulle gå till väga och nu släpptes alla eleverna lösa (efter att först munderats i målarkläder) där alla fick träna på den rätta knycken i stänkmåleriet och några även fick måla med roller på skaft och pensel. Mycket mycket roligt. Det som är extraroligt är ju allt som händer parallellt med detta projekt: eleverna i 4-5-6an har satt igång odlingsförsök i olika byttor med jord, jord/släke, bara släke, jord/handelsgödsel för att jämföra hur det växer. Och 2-3orna och F-1orna har undersökt jordarter och startat maskhotell och deras lärare har skrivit sångtext till dansmusiken, fritidpedagogen har börjat sy kostymer. Det är bara helt underbart vad det puttrar och sjuder!

Gotlands Tidningars fotograf och journalist var också på besök vilket ju var roligt förstås!

Mitt i allt har nu bistro/kafé startat upp på Körsbärsgården och Konsthallen har haft sin första vernissage för säsongen. Fabian Tholin med kartor av tankar och associationer. En verkligt rolig utställning att fantisera i. Som Släkens liv- en tur i kretsloppet, en verklig resa helt enkelt.

Komihåg vår föreställning den 2 juni.