Hurra! Konstverkstad 2024

Det blir konstverkstad även sommaren 2024! Ett stort tack till Kungliga sällskapet Propatria som bekostar 3 verkstäder särskilt riktade mot barn/unga med särskilda behov (men öppna för alla), dessa verkstäder kan man också ansöka om subventionering av kursavgiften på, se längst ner på sidan. Även några privata donationer gör att vi vågar öppna anmälan i år; ETT STORT TACK TILL ER SOM BIDRAGIT! Vill du också bidra? Läs mer här, eller köp ett förkläde till verkstan genom vårt samarbete med Röda korsets återbruksstudio: läs mer här

Anmälan till samtliga konstverkstäder sker genom den här länken som ”öppnas” tisdagen 9 april kl 9.00. Maila INTE anmälan. Endast anmälan genom länk gäller.

Körsbärsgårdens pedagogiska verksamhet som gått under namnet ”Barnens konstverkstad” och drivit de stora projekten KONST FÖR ALLA och KONST OCH KUNSKAP med medel från allmänna arvsfonden har från 2014 till idag drivit 10-talet ”konstverkstäder” (flerdagskurser) varje sommar och anordnat otaliga workshopar i skolorna på Gotland. 

I Konstverkstan undersöker vi konsten under devisen SE & UNDERSÖKA – UPPLEVA & KÄNNA- UTRYCKA & SKAPA. Här får alla pröva på att vara konstnärer. Ansvarig för konstverkstan är konst och teaterpedagog Nanna Nore. Under sommaren håller vi flerdagarskurser; ”Konstverkstäder” för barn och unga och under vinterhalvåret har verksamheten bedrivits i skolorna på ön.

Pedagoger Nanna Nore, Anna Gäfvert, assistenter Filippa Nordlund, Minda Gäfvert och Mallika Ålander.

1.       18-21 juni 6-12 år 3 dgr, 10-12.30, Pedagog Nanna och Anna 

2.       26/6-27/6 3-6 år 2 dgr 10-12 Pedagog Nanna och Filippa 

Vernissageverkstad drop-in 29 juni 14.30-16.00 

3.        1/7-4/7 9 år och uppåt 4 dgr 13.30-16.00 pedagog Nanna och Filippa, 

4.       4-5/7 3-6 år 2 dgr 10-12, pedagog Nanna och Filippa 

5.       8-10/7 10-14  år 3 dgr 13.30-16.00, pedagog Anna. Mallika och Minda.

6.      10-12/7 6-12 år 3 dagar 10-12.30, pedagog Anna. Mallika och Minda 

7.     15-16/7 3-6 år 2 dagar 10-12, pedagog Nanna och Filippa

8.     17-19/7 12-21år 3 dagar 13.30-16.00, pedagog Nanna 

Vernissageverkstad drop-in 20 juli 14.30-16.00 

9.    21-23 juli 6-12 år, 3 dagar, 13.30-16.00, Pedagog Nanna och Filippa

Barn och unga-dag 24 juli: teater och konst 13-17

10.    25-26 juli 3-6 år 2 dagar, 10.00-12.00, pedagog Nanna och Filippa

11.    30 juli-2 augusti 6-12 år, 4 dagar 10-12.30 Nanna och Filippa 

Anmälan:

Görs i ett formulär via länk på hemsidan, som öppnas 9 april kl 9.00.

OBS: Ingen anmälan via mail eller telefon. Plats är inte garanterad förrän bekräftelsemail har skickats. 

 För frågor ring Nanna Nore på 0737156692 eller maila nanna@korsbarsgarden.se. 

Tider: I stort sett ligger småbarnsverkstäderna 10.00-12.00 (2h i 2 dagar) och storbarns/ungdomsverkstäderna 13.30-16.00 (2,5 h i 3 eller 4 dagar)

Varje kurs för barn 3-6 år har 9 platser och för äldre barn har 12 platser. Är platserna fullbokade blir barnet placerad i kö så det går bra att anmäla till en full kurs, då hamnar ni på väntelistan i systemet och får därmed besked när plats finns.

Subventionerad avgift: I år ger vi subventionerad avgift på kurs 1, 2 och 8 tack vare bidrag från Propatria för den som inte har ekonomisk möjlighet att betala hela avgiften. Ansökan om reducering av avgiften med 50% görs med bokningsuppgifter, personnr på den sökande till nanna@korsbarsgarden.se