Hos Hanna Mi Jacobsson om vattenprojekt på Sudret

Idag har vi haft möte med Hanna Mi Jacobson och Anita Widén för att få deras expertis i vårt arbete med faktabas för projektet ” konst och kunskap”. De har träffat både forskare och en hel del människor som jobbar ideellt med vattenmiljöfrågor här på storsudret.

De verkar ha roligt, Nanna Nore från Konstverkstan och Hanna Mi Jacobsson, när den senare berättar om sin och Anita Widéns bok, ” vår del av Östersjön”. Den kommer ut i sommar, presentation av boken den 23 juni på Körsbärsgården, och mycket av innehållet kommer barnen i konstverkstan genom Konst och Kunskap att få bekanta sig med!

 

Möte med Forum Östersjön om Konst och Kunskap

Idag har vi haft en första av några intensiva planeringsdagar på Körsbärsgården för Konst och Kunskap och vi träffade Jan Larsson från Forum Östersjön.  Även om han och Nanna ser något sammanbitna ut på bilden så var det ett jättebra och roligt möte där Jan delade med sig av den långa erfarenhet han har med att samarbeta och bjuda in forskare till södra Gotland (det är mycket Forum Östersjöns förtjänst att forskning idag bedrivs här) och även med skolan. Vi hoppas på att kunna samarbeta framöver.