KLIMATkonst på Solklint

Den 6e oktober var Konstverkstan, i form av mig, Nanna Nore, hos årskurs 4 på Solklintsskolan i Slite med Klimatkonstnärerna!

 Det är vårt skapandeskola projekt för 23/24 som nu dessa energiska elever fick ägna en heldag åt. Vad är egentligen samtida konst, och hur kan den se ut?

Hur kan man genom konst väcka opinion eller bara känslor och åsikter?

Och vad var nu klimatförändringar och hur kan vi bromsa dem?

Detta ägnade vi första lektionen åt och sedan,

med stöd från WWFs 5 B:n (jag vet att vi brukar ha 2 eller 4 men WWF har 5 Ben 😉

BILEN 

BIFFEN

BOSTADEN

BUTIKEN
BÖRSEN

fick eleverna i grupper klura på vilken typ av konstverk de ville skapa.

Och sen satte vi gång! Målade, skulpterade, byggde och fixade tills 20 minuter innan sluttid när vi till sist pressade in en megasnabb vernissage; för visst är det så, att skapandet måste få ta tid när man väl har det på schemat.