Kostymprovning, repetitioner och vernissage

När det är som mest som händer är jag ibland så dålig på att hinna berätta om det… Tiden räcker inte till!

Nu har vi haft ännu en fantastiskt intensiv vecka i projektet Konst och kunskap som inleddes med besök från Ipklassen på Särskolegymnasiet nere på Körsbärsgården. En fantastiskt trevlig dag där de fick se utställningarna och där vi arbetade vidare med deras djurtema i miljöfrågan och denna gång med fåglar. Eleverna fick lyssna på läten från olika fåglar som den senaste månaden synts till vid fågelstationen i Sundre och sen, utan att få reda på hur de egentligen ser ut, fick de måla hur de tyckte att de skulle kunna se ut med det lätet. På slutet av passet tittade vi på bilder på fåglarna: lövsångare, trana, havsörn, näktergal och kungsfågel och pratade lite om hur storlek och form kan påverka läte.

Slutet av veckan ägnades åt Öja skola som nu fått låna ett antal kostymer från Malmö Stadteater till föreställningen och det var naturligtvis spännande att se och prova. Repetitionerna går framåt och vi övade sångerna och danserna med Linn Ahlquist från kulturskolan som är vår fantastiska kompositör och accompanjatör. Det blir så fint!

Veckans grand finale var förtås vernissage på konsthallen med Simon Gorm Andersen vars ”Sea of stripes” genast får oss Släkearbetare att associera till åkrar… Som många abstrakta konstnärer vill han med rätta inte ”förklara” sina verk utan lämnar åt åskådaren att fundera och tolka. Men liksom eleverna med sin Släkepjäs har han lagt ner månade med arbete på att lägga lager på lager, detalj för detalj, färg brevid färg tills det till sist fungerar och blir en helhet som han är nöjd med. På konstverkstan gillar vi skapandeprocessen.