Släkens liv – en tur i Kretsloppet: NU ÄR DET DAGS!

Alla barn och lärare i Öja skola har under läsåret arbetat med hållbarhet och miljö tillsammans med oss. Det är ett stort projekt som realiseras tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden som nu visas för allmänheten i två föreställningar 2 juni.

Hela skolan med lärare och elever har under läsåret tagit sig an den svåra uppgiften att omvandla en specifik miljöforskning till scenkonst. I förlängningen handlar projektet om hur vi blir mer hållbara i våra liv och hur vi tar hand om natur och människor för framtiden, d.v.s. ett ämne som berör oss alla.

I tre år har barn och unga i arvsfondsprojektet Konst och Kunskap på Körsbärsgårdens konsthall fått hjälp att få inblick i miljöforskning av forskare från Uppsala Universitet och Kungl. Tekniska Högskolan som ägnar sig åt specialstudier på ön. Kontakten har också skett genom lantbrukare och boende som varit med i forskningsprojekten. Forskarna i sin tur har genom pedagogerna och konstnärerna på Körsbärsgården kunnat visualisera sina projekt. Men hur presenterar man forskning om försurning av Östersjön, vattenbrist och övergödning för små barn så de förstår och kan omsätta kunskapen i sitt dagliga liv? Vi tror att kreativt skapande arbete är nyckeln.

Under det tredje och avslutande året av projektet ville vi arbeta under längre tid med samma elever i återkommande träffar för att se vad det gav. Vi har därför valt att arbeta med Öja skola läsåret 21/22 med ett scenkonstverk där olika konstnärliga uttryck kan rymmas.

Eleverna har själva skrivit, gjort scenografi, affischer och delvis kläder och dramatiserat med dans och sång. Två föreställningar blir det 2 juni kl 16.30 och 18 utomhus i Körsbärsgårdens Skulpturpark, Släkens liv- en tur i Kretsloppet. Alla skolans elever deltar på scenen.

 Föreställningen bygger på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)s Uppsala universitet (Blått centrum)s och framför allt Hanna Nathaniels arbete och forskning om Släke (uppsköljd tång på stranden) och dess användning som gödsel i jordbruk.

Den 15e september 2021 hade vi den första träffen med skolan nere på Körsbärsgårdens konsthall där eleverna träffade Nanna Nore och Hanna Nathaniel . Eleverna har även fått digital visning av Baltic Sea Science Centre på Skansen i Stockholm och fått en djupare förståelse av Östersjöns kretslopp och kunnat ställa frågor. Efter de första intrycken skrev de äldre eleverna texter som sedan legat till grund för det manus som har arbetats fram. 

Under läsåret har elever och pedagog arbetat regelbundet med bild, form, text och fysisk gestaltning. Nore som även är utbildad skådespelare har lett arbetet och Marta Cicionesi, konstnär och scenograf har varit med i projektet som rådgivare.

Förhoppningen var att alla skulle känna sig delaktiga i projektet och att det skulle kunna få synergieffekter i övrig undervisning och det har fungerat över förväntan. 

Klasserna på Öja skola har mellan träffarna med Körsbärsgården jobbat vidare med miljön,  bl.a. undersökt olika typer av jord, startat maskhotell och gör nu odlingsförsök med släke, och konstgödsel, precis som forskarna. Pedagoger engagerar sig och skriver låttexter och musik, syr kostymer och det fullkomligt puttrar av idéer på skolan för att förstå sig på ämnet! 

  • Släkens liv – En tur i Kretsloppet
  • 2/6 kl 16.30 samt kl 18.00
  • Ett scenkonstprojekt av och med Öja skola och pedagog Nanna Nore i samarbete med forskaren Hanna Nathaniel på KTH om kretsloppet, tång, små varelsers betydelse för våra liv och vår plats i det hela.
  • (utomhus vid skulpturgalleriet) boka biljetter på 0737156692