Globala målet Nr 9

Idag 16 december, är det dags för det Globala Målet Nr 9 i vår Hållbarhetskalender: Hållbar industri, innovation och infrastruktur.

Det betyder att om man tillverkar saker, kör ut dem till människor och kommer med nya uppfinningar så måste vi alltid ha vår miljö i tanken och se till att vi inte förstör jorden med det vi gör. Vi kommer ju också behöva ny teknik för att tex spara vatten, återanvända material, förflytta människor och saker utan utsläpp m.m. På sudret pågår redan massa forskning i framkant om tex vattenhushållning och odling på ett hållbart sätt, i vårt projekt KonstochKunskap lär vi oss om det.

Dagens konstuppgift: gör din egen uppfinning! Den kan vara hur fantasifull som helst. Det kan vara lösning på ett miljöproblem eller något annat du vill uppfinna och du behöver inte ens veta vad den ska användas till. Rita eller bygg. Här ser du Konstverkstans skisser från i somras på temat vattenbrist.

Dagens handling: fundera över lösningar hemma hos dig som kan göra att återvinner mer,  ni kör mindre bensin eller dieselbil, gör av med mindre el eller använder mindre plast eller någon annan förbättring mot ett mer hållbart liv. Dina idéer kan förändra saker!

Du vet väl att du kan ” tagga” bilder du gör med @Konstverkstan och #globalamålenkonstverkstan så kan fler få se dem!IMG_1909