Mål Nr 5: jämställdhet

Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämnställdhet är ett måste för ett hållbart liv i fred.

Dagens konstuppgift: Gör ett collage med mans och kvinnokroppar från tidningsbilder. Vad händer om de får byta huvuden med varandra? Eller bara kläder? Blir det skillnad?

Fundera på om du kommer på ett arbete som du inte kan tänka dig att en man respektive kvinna har? Om du kommer på något tänk efter varför du tänker så?

Handling: ge plats och ta plats idag. Var medveten om hur mycket du pratar när andra pratar hur mycket plats du tar i rummet du är i. Pröva om du kan ta lite mer plats? Kanske t.o.m. avbryta och överösta? Lyssna och leta  efter någon som tar mindre plats än du. Kan du ge personen lite plats? Vara uppmuntrande? Hur känns det att fundera på de här sakerna? Ta med det till skolan eller jobbet i veckan som kommer. Lycka till!