Vi berättar och skräms

 

Dag två, den 15 juli, med de yngre barnen  började vi dagen med att göra ett eget slags luftslott till våra morgonmonster som blivit till dagen innan. Sen gick vi och tittade på Eva Jacobssons utställning. Den inspirerade till mycket. Först arbetade vi i lera och med den här åldersgruppen inser jag att arbetet aldrig riktigt blir klart. Dvs, ngn kan avsluta sin lerskulptur, men eftersom leran inte torkar går de sen och formar om den flera gånger under dagen, även under vår lilla vernissagevisning för föräldrarna. Workinprogress helt enkelt.

Efter paus tog vi fasta på berättandet i Evas utställning och ritade egna små böcker. Så många spännande historier som växte fram, och som kunde ändra sig efter hand eftersom barnen inte skrev med våra vanliga bokstäver utan egna och bilder vilket gjorde att berättelserna kunde berätta olika saker lite efter humör. En mycket rolig dag som vi avslutade med att sätta på alla masker från gårdagen som jag och Sofi klippt ut och satt snören i och så skrämde vi föräldrarna!