Inspiration från unga konstvetare

Idag har Högbyskolan i Hemse klass 2 varit på besök och därmed har vi avslutat årets
Skapandeskola-arbete med dem. Här uppskattar jag verkligen lärarens intiativ att besöka oss flera gånger och passa på att komma med önskemål till skapandeskola-projektet. Eleverna har i år jobbat med form och rum och det fanns ju en hel del att ta fasta på i konsthallen just nu. Eleverna fullkomligt bubblades frågor: målar Martin Ålund som Leonardo sa Vinci? Varför ser skulpturen ut som en katt? Använder Eva Jacobsson en drejskiva när hon skulpterar? Hur länge har Körsbärsgården funnits? Varför har Björn Evensen en yxa i sin ateljé?
Jag försökte så gott jag kunde svara på frågorna, svar som genast födde nya frågor förstås. Till slut sa en pojke: ” stopp! Nu är jag så full av kunskap att det surrar i huvudet!” Så då tittade vi lite under tystnad istället. Och lyssnade på en talgoxe som placerat sig på Tage Andersens topp och verkade framföra en alternativ guidning. Men snart nog var jag förstås tvungen att börja berätta igen: det är så fantastiskt med barn som vill veta!
Halva gruppen målade under ledning av Kerstin Lindgren inne i konstverkstan under tiden de andra var i konsthallen. När jag fick träffa gruppen som börjat inne i verkstan var de så fulla av form och rörelse att de strax började gestalta parkens skulpturer med kroppen! Fint!
Ja tack för idag alla unga konstvetare och konstutövare. Det har varit en ära att arbeta med er. Hoppas på snart återseende på Körsbärsgården i sommar!