19-21 juli, workshop med linoleumtryck och besök av Maria Ängquist Klyvare

tre dagar för 6-12 år där vi bl.a. tittade på sista dagen av Ludi Leivas A Home is a Portal och hälsade på Maria Engquist Klyvare i byggandet av hennes utställning HON samt skulpterade och ristade i lera.

Inspirerades av Ludi Leiva och gjorde en ” bok” dvs vek ett papper på mitten och använde kol, blyerts, tusch. Skissade i skulpturparken. Gjorde skulpturer i lera som en skulpturpark (skiss/mjuka upp/öva) förstörde sen. Träffade Maria Ängqvist Klyvare när hon byggde sin utställning och gjorde sedan egna skulpturer. Vardagsföremål/något som betyder mycket/intresse.
Teckna porträtt utan att se på papper. Rista porträtt, sig själv,något på lerskiva. Hemligt alfabet inspirerade av Elina Birkehag och så ristade vi i färg på pannåer. Slutligen linoliumtryck.