Konstverkstan inspireras av

HON

av Maria Ängquist Klyvare

I utställningen har konstnären skapat olika objekt i lera, hår och andra material för att belysa kvinnors situation i världen. Genom olika objekt som en skurhink, en kvast, en niqab etc. vill hon få oss att fundera över olika fakta och statistik och frågor. I Maria Ängquist Klyvares fall handlar det om att kvinnor har valts bort till fördel för män. Det har varit högre status att ha pojkar än flickor och då har mammor hellre velat föda pojkar än flickor t.ex. Kvinnor har ofta lägre lön och lägre status i samhället. Kan vi ändra på detta genom konst? Kan konsten få människor att tänka till och agera och förändra?

Gör din egen protestskulptur i lera 

(i miniformat). Du kan gärna tänka dej 

att skulpturen ska göras i stor format sen, 

att din lilla skulptur bara är en modell för 

en framtida stor skulptur.

 Tips:

Försök få din skulptur att resa sig

  från marken och inte ligga platt. 

 Då kan man behöva ha en ganska

  bred bas för att skulpturen ska kunna stå själv. 

Annars kan man knöla lite tidningspapper som stöd medan leran torkar.