Workshop med Högbyskolan

I tre dagar har vi träffat alla i årskurs åtta samt 7-9an på Högbyskolan i Hemse med en workshop i samarbete med Dyslexikraft- Världen bortom orden. Nanna Nore och Karin Lind var på plats ute i skolan

Vi utgick från både ordförståelse och kimatforskning och gjorde utflykter (olika för varje grupp) till mataffären, biblioteket, gatorna i Hemse. Vad kunde man få redan på? Vad kunde man förstå? Togs det hänsyn till klimatet i affären? Vilka ord fanns i böckerna på biblioteket om klimatkris och forskning. Efter insamlande återvände vi till klassrummet och skapade collage utifrån vad vi hade sett eller saknade. Promenaden fram och tillbaka kunde också vara viktig. Vad lade vi märke till där? Vad ser vi varje dag? Vad upptäcker vi för första gången? Att vara dyslektiker innebär ofta att man ser på ett annorlunda sätt. I många fall kan det vara besvärligt men ibland är det också en tillgång visar det sig. Hur upplever du din omgivning? Tycker du samhället runt omkring dig är stöttande och kommunikativt med information till dig? Kan krånglig fakta, som kanske klimatfakta kan vara, göras med självklar och lättillgänglig?