Vi har en utexaminerad Kreativ Klimatledare som pedagog!

CCLsummit

I tre dagar har två examinerade klasser från Julie´s Bicycles internationella utbildning till Creative Climate Leader, nämligen CCL Scandinavia, haft ett symposium/konferens på Sigtunastiftelsen nära Stockholm. Julie´s Bicycle är internationell idiell organisation som utgår från Storbritannien och hjälper kulturbranchen med omställning. I Sverige har Postkodstiftelsen generöst finansierat utbildningen för Scandinaviska klimatledare i två omgångar, 2021 (bara Sverige) och nu 2022 (Norden).

Vår pedagog, Nanna Nore gick utbildningen under våren ihop med representanter från det fria kulturlivet men också bl.a. Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Aalto University, Finland, Katrineholms kommun, Helsinki Art Museum, Moderna muséet, Färgfabriken, Bæredygtig Scenekunst NU, Danmark, Klimakultur SA, Norge, ASSITEJ Sweden, Regionteater Väst m.fl.

Under konferensens dagar diskuterade deltagarna vad ett klimatledarskap är, hur det bör se ut i en föränderlig framtid hur de nu går vidare med klimatledarskap i sina olika fält i Skandinavien och världen. Men också en hel del andra ämnen knutna till kultur och klimat. Kulturinstutitioner hör kanske inte till de största utsläpparna i vårt samhälle, men har mycket att jobba på även vi och framförallt så märks det vi gör på ett annat sätt än andra företag. Människor påverkas av oss, både av konsten vi förmedlar givetvis men också av hur våra organisationer sköts och här har vi en makt och ett ansvar. Dag 3, den 2 november, hölls öppna paneldiskussioner bl.a. med musikframträdanden av CCLalumni under titeln Arts and Culture at the Heart of Climate Action.

Forskning från bla Stockholm Resiliance Centre har visat att stora förändringar i samhället sker först när kulturen är en bärare av budskapet. Därför är kultur en vital del av att ställa om samhället i klimatkrisen vi lever i just nu. Även om veckorna just nu är fulla av ganska tunga besked och utvecklingen går för trögt och ibland åt fel håll lämnar vi den här summiten sträkta. Det finns definitivt hopp, bara i dessa människors samlade kunskap och vilja ligger en enorm sprängkraft så förändring kan ske!