Mångfald av små kryp; Verkstad för yngre barn den 22-23 juli

Mitt i sommaren och sista konstverkstan för de allra yngsta. Det är lite läskigt att komma på konstskola när man inte är äldre än 3-6 år men jag beundrar dessa små deltagares mod som övervinner eventuell blyghet och rädsla för att få vara med och skapa i två dagar. Vi mjukstartar som vanligt med lite lek och prat och sedan prövade vi att några i taget måla med akvarell vått i vått. Efter det gemensamma experimentet gick vi vidare till att sätta oss runt ett stort bord och var och en på eget papper måla rita leka med krita och vattenfärg. 

Efter en paus gick vi sedan för att titta på några av skulpturerna i skulpturparken och sedan satte vi oss och skulpterade själva i lera. Ganska tungt när man inte är så stor men också fint att kunna skapa något som sedan bevaras för framtiden genom bränning. Eva  Kothe hjälper oss att bränna även dessa skulpturer. Precis som de äldre deltagarnas i kursen innan.

Dag två kom vi genast in på småkryp och det var även temat för dagen: vi fyllde på vår fina akvarellmålning med små kryp i kolkrita: de skulle krypa i och förbättra jorden, pollinera växterna och surra i luften; och sedan fick var och en göra sitt eget kryp med kartong och piprensare och kritor. Vi pratade om att krypen och pollinerarna faktiskt gillar en lite ostädad trädgård bättre än en nitiskt klippt gräsmatta och raka rader. Gamla döda träd och högt gräs är till exempel toppen. Och bajs. Hehe. Både en eller två små kryp var också riktiga hejare på att bajsa själva.

Efter paus tittade vi in i Siri Carléns ” Gläntan” och lite på olika skulpturer i parken och så på Siris teckningar på svart papper i torrpastell innan alla barnen fick pröva att själva måla teckningar med krita på svart papper. Då var det en av deltagarna som ritade ett reningsverk: tack för det och för att ni tänker så mycket på hur vi tillsammans ska ta hand om och sköta naturen. Lycka till nu med ert fortsatta skapande alla fina barn!