avslutning för lågstadiet på Högbyskolan

Fredagen den 4e oktober hade vi avslutning för förskoleklassen, 1an och 2an på Högbyskolan. Först fick eleverna avsluta sina konstverk genom att måla till de sista detaljerna, lägga till något med penna krita eller färg. Och sedan hade vi presentation av konstverken inför klassen där var och en fick berätta lite om sitt konstverk och få de andras tankar om vad det liknade eller fick dem att tänka på. Det var lite pirrigt förstås, och i förskoleklassen och 1an behöll vi cirkelns form från samlingen så att det inte kändes så stort att ställa sig upp och berätta. 2orna vågade sig på att stå längst fram i klassrummet inför klassen men då var det bra att vara 2 samtidigt som kunde stötta varandra.

Spännande att se hur olika slutresultaten blev. Vissa täckte helt sitt första collage med färg och målning medan andra noggrant framhävde detaljer i det de tänkt från början.