Fyradagarsverkstad under tillblivelsen av en utställning

IMG_1214

Den 31 juli startade en fyra dagarsverkstad där vi fick vara med om hur en utställning plockas bort och en annan byggs upp. Under verkstadens första dag besökte deltagarna Pure Evils utställning och blev av de sista som skrev och ritade på ”unabombarens stuga” för samma kväll revs utställningen och plockades ner.  Vi tog fasta på portträtten i Pure Evils utställning och den första dagen fick alla rita snabba porträtt av varandra, och vi provade också under verkstan på att göra snabba ”tags”, små bilder eller signaturer som berättar ngt om oss själva, förutom att vi ägnade dagen åt att studera skulpturerna i parken och skulpturgalleriet och sedan göra egna i lera.

Dag 2 ägnade vi åt färg. Porträtten från dagen innan färglades i klara färger i olika fält och vi tittade på Olivia Pettersson Fleure och gjorde flerfärgade penselstrykningar som hon, för att avsluta färgtemat med att efter att ha tittat även på Nina Salalaikos ”Grey flowers” blanda varsin grå färg och måla en grå blomma. Är de grå blommorna vissna eller döda eller bara grå? Det hade alla olika svar på. Under den här dagen besökte vi också salarna nere i konsthallsflygeln som nu låg tomma i väntan på nästa utställning. Så annorlunda rummen såg ut utan målningarna och husinstallationen. Större, tyckte flera.

Den tredje dagen hade den nya utställningen i dessa salar börjat ta form. Flera människor, både curators (”utställningsplanerare”) och konstnärer var på plats, och när vi gjorde besöket stod de och diskuterade hur en av konstärernas, Enno Halleks, verk skulle hängas på väggarna och i taket.

Vi ägnade den tredje dagen åt att göra mobiler av våra porträtt, inspirerade av Siri Carléns konstverk i utställningen ”Collage” och sedan klippte vi delar av gårdagens målade ark i remsor och gjorde collagekonstverk i Olivia Pettersson Fleures anda. Det är roligt att se hur olika barnen tolkar uppgiften och hur tredimensionellt en del av deras verk blir, remsorna får liv och sticker inte bara ut på sidorna av pappret utan också framåt och bildar rullar på papprets yta.

Den sista och avslutande dagen började vi med att måla vidare på de grå blommorna. Även de som ansåg sig färdiga fick fortsätta och sätta ännu ett färglager eller detalj på målningen och det blev verkligen bra arbeten av det! I konsthallen konstaterade vi att den nya utställningen ”Portable landscapes” var färdig. Vi talade lite om temat, flykten från ett land till ett annat och vad man bär med sig i minnet, och barnen pratade om hur hemskt det var att krig finns som tvingar människor på flykt. En annan konstnär som flyttat från sitt hemland är Wosene från Etiopien. Hans utställning och jazzmusik blev inspiration när vi ritade kritteckningar på golvet i konsthallen denna dag. Sen fortsatte vi tanken på hans verk och tecken i konstverkstan när vi gjorde en stor gemensam målning på golvet målad med fötter och händer med tuschpenslar som avslutande lager. Föräldrar och vänner bjöds in till denna sista bit av verkstan och de var nog alla ganska nära att få delar av färgen på sig, för det gick ganska vilt till! Men bra blev det!

Sen firade vi med vernissage som ljudsattes av en inspelning av deltagarnas egna titlar  till skulpturerna från dag ett med förklaringar till.