Sommarens Konstverkstäder: Välkomna med anmälningar!

BARNENS KONSTVERKSTAD Konst och Kunskap

 

Körsbärsgårdens Konsthall fortsätter med Konstskolan för barn i sommar.

Barnen skapande kommer delvis att få en ny inspiration: Vi har ett nytt Arvsfondsprojekt Konst och Kunskap, som tar upp frågor kring hur vi gör för att fördjupa kunskapen hos barn och unga i hur vi tar hand om vår miljö. För närvarande bedrivs flera viktiga forskningsprojekt på Storsudret kring de här frågorna, t ex hur klarar vi i framtiden vattenfrågan? Vi har bett de forskningsorganisationer som bedriver undersökningarna på plats komma och berätta vid några tillfällen för barnen. Sen är tanken att barnen, pedagogen och utställande konstnärer ger sin vision om framtiden, hur kan vi leva ett hållbart liv? Vi tror att barnen med sin fantasi och kreativitet kommer att se lösningar som samhället kanske inte alltid inser.

Nu är dags att anmäla sig till sommarens kurser!

Som vanligt blir det små grupper, nu med vederbörligt avstånd och som vanligt vistas vi mycket utomhus! Arbetet utgår som vanligt från de pågående utställningarna i Konsthallen och skulpturparken. Utställande konstnärer deltar då och då i konstverkstaden. Vår konstpedagog leder arbetet förhoppningsvis tillsammans med en assistent, varje dag har ett specifikt tema och varje workshop har en genomgående linje så det är önskvärt att man deltar i hela kursen när man väl börjat.

Körsbärsgården och Covid-19:

Konsthall och Skulpturpark kommer att vara öppna i sommar, vernissage för hela 5 utställningar blir långfredag 10 april. Öppet 12-16 alla helger fram till 1 juni, därefter dagligen. Vi följer noga folkhälsomyndighetens rekommendationer, tre av våra entréer kommer att vara öppna, vi kommer att hålla avstånd till varandra. Kafé och restaurang håller stängt tills vidare.

Barnens konstverkstad äger när så kan rum utomhus, en del övningar blir i Museet där det är gott om plats. Grupperna kommer att vara små. Tills vidare kommer vi inte att ha ”Dropinverkstäder” på vernissagedagarna.  Utställande konstnärer kommer i viss mån delta i sommarens kurser. Det kan visa sig att forskarna i sommar ställer in sitt praktiska arbete på Gotland, det bestämmer respektive universiteten, om så sker försöker vi anlita lokal expertis, den finns!

I dagsläget ser vi alltså inget hinder att genomföra konstkurserna i sommar men vi kommer naturligtvis följa direktiven som ges och vid ev inställd kurs betalas avgiften tillbaka.

Varje kurs för barn upp till 6 år har 10 platser och för barn från 6 år har 12 platser. Är platserna fullbokade blir barnet placerad i kö.

Datum för kurserna:

 1. 30/6-2/7 10-15 år 3 dgr kl 13.30-16.00 max 12 platser
 2. 2-3/7 3-5 år 2 dgr kl 10.00-12.00 max 10 platser
 3. 6/7-8/7 7-13 år 3 dgr kl 13.30-16.00 max 12 platser
 4. 9-10/7 3-6 år 2 dgr kl 10-12 max 10 platser
 5. 13-14/7 2-5 år 2 dgr kl 10-12 max 10 platser
 6. 15-18/7 6-12 år 4 dagar kl 13.30-16.00 max 12 platser
 7. 20-22 6-12 år 3 dagar kl 13.30-16.00 max 12 platser
 8. 22-23 3-6 år 2 dagar kl 10.00-12.00max 10 platser
 9. 26-29 10år och uppåt 4 dagar kl 13.30-16.00  max 12 platser
 10. 29-31/7 6-12 år 3 dagar kl 13.30-16.00 max 12 platser
 11. 3-5/8 5 år och uppåt 3 dagar kl 13.30-16.00 max 12 platser

Anmälan: Kurserna kan bokas från och med i påsk! De betalas först 2 veckor innan kursstart. Avgiften betalas in på bankgiro 5285-4023. Kostnad 2 dgr 350:-, 3 dgr 500:-, 4 dgr 600:-. Anmälningar görs som vanligt genom att maila till Nanna Nore med barnets namn, ålder,  och förälder/kontaktpersons namn, mailadress och telefonnummer. nanna@korsbarsgarden.se eller på telefon 0737156692.  Plats är garanterad när ni fått bekräftelsemail.

Först till kvarn! I förväg är bara tillåtet att anmäla sig till en kurs per barn. Vill barnet gå vid flera tillfällen går det bra att ställa sig i kö och finns det platser kvar en vecka innan kursstart så fördelas de platserna i turordning. Och: Vi ber som övriga samhället att barn vid sjukdom stannar hemma, om möjligt kan barnet bokas om till annan kurs.

Priserna är subventionerade av Allmänna Arvsfonden som del av vårt projekt Konst och Kunskap