Större barnen får besök av Susan Whitlow och prövar maskmakande


På onsdagen började en ny konstverkstad: för 10 år och uppåt. Första dagen hade vi Susan Whitlow på besök! Det var väldigt inspirerande, först fick vi höra lite om hur hon jobbar och se hennes utställning och sedan fick alla pröva, först litet och sen i storformat på väggen att måla med krita tusch och vatten.

Dag två arbetade vi med lera inspirerade av Eva Jacobsson och andra skulpturer i konsthallen och påbörjade ett arbete med masker. Tidskrävande men väldigt spännande! Dag tre har vi varit ute i Konsthallen och skissat av bitar av Kerro Holmbergs utställning som inspiraton till maskerna och börjat bygga upp våra avgjutningar till nya ansikten.  Svårt att avsluta och gå hem idag, vi ville ju hinna klart…