WE CAN FIX IT

Just nu börjar vi summera upp arbetet med Konst och kunskap, projektet som Allmänna Arvsfonden så generöst har stöttat i 3 år. Tre års arbete med forskare, konstnärer och barn/unga ska sammanfattas och det görs bl.a. med utställningen Konst och Kunskap på Körsbärsgårdens konsthall med vernissage den 13 augusti, en utställning som pågår t.o.m nästa säsong och som berättar om projektet för allmänheten. Något som tydligt har kommit fram i samtalen med forskarna vi har varit i kontakt med i projektet är hur mycket klimatförändringarna påverkar oss och  platsen vi befinner oss på och hur avgörande den närmsta framtiden och de beslut som tas nu är för vår framtid. Därför hoppas vi verkligen kunna fortsätta vårt arbete med miljöfrågor med barn även efter projekttiden löpt ut och letar vägar för det. Vi har också satsat på ett klimatfokus i sommarens konstverkstäder och i seminarier under sommaren. I konstverkstan har vi ju bl.a. gjort ett aktionskonstverk i form av vykort från barnen till tekniska nämnden på ön där barnen ber om kollektivtrafik till hela ön, även till Körsbärsgårdens konsthall, så att besökarna slipper ta bilen hit för att minska koldioxidutsläppen. Två seminarier på kvällstid har klimatfokus: Den 28 juni hölls ett seminarium med Gittan Frejhagen från Gretas gamlingar här på ön och nu den 4:e augusti har vi bjudit in Kimberly Nicholas, professor i hållbarhetsstudier på Lucsus, Lunds universitet som kommer hit  och talar. I ett samtal med mig, Nanna Nore, pedagogen på Körsbärsgården, berättar hon om hur vi ligger till i klimatfrågan, vad vi kan och bör göra och hur vi kan hantera stressen och sorgen som klimatkrisen försätter oss i. Kimberlys bok, ”Under the sky we make- how to be human in a warming world” kommer att lottas ut bland åhörarna. Vi är mycket stolta över att få hit en så viktig forskare i klimatfrågor och hon kommer under eftermiddagen samma dag även träffa barnen i konstverkstan tillsammans med professor Gunilla Rosenqvist från Blått Centrum på Gotland för att svara på deras frågor.
Välkomna  

torsdag 04 augusti 18.00

KLIMATSEMINARIE DEL 2: WE CAN FIX IT

Kimberly Nicholas från LUCSUS i Lund som nyligen gett ut boken ”Under the sky we make” om sin bok, vad vi kan göra för klimatet och hur vi kan hantera stressen klimatkrisen försätter oss i. Nanna Nore leder samtalet. PÅ ENGELSKA