21 december: globala målet Nr 14: ta hand om havet så ger det tillbaka! Hav och marina resurser

21 december: lucka Nr 14 i de Globala målen med Konstverkstan: Hav och Marina resurser

Det finns mycket föroreningar i haven. Tillexempel rinner gödning från åkrarna ut i haven och plastskräp hamnar i haven och i fiskarnas magar så att de blir sjuka och dör. Men om vi tar hand om haven kan vi få massor av mat därifrån: somliga alger går bra att äta, som tex havssallad och tarmtång. Forskare håller just nu på att komma på massa smarta saker man kan göra med alger: tex batterier. Och på storsudret håller man på att hitta vägar för att regnvatten som rinner via åkrarna ( och tar med sig gödsel) ska rinna långsammare, inte direkt ut i havet utan sakta sippra ner i jorden, då fylls våra vattenreserver på ( grundvattnet) samtidigt som havet inte får för mycket gödning ( så att till exempel torsken dör av syrebrist). Bra va?

Dagens uppgift är en konsthandling

Om du har möjlighet: åk ner till stranden och plocka upp plastskräp från stranden. Lägg den i plaståtervinning eller brännbara sopor istället. Om du hittar saker som inspirerar till ett konstverk: sätt ihop bitar och gör ett plastkonstverk!

När du ändå är på stranden se om du kan hitta makroalger. Det är alltså tång. Blåstång, gaffeltång, grönslick och rödslick brukar man hitta på Gotland. Men även havssallat och rör eller tarmtång finns. Har du inte möjlighet att åka till stranden, leta på internet efter tångsorter! Hur ser de ut som går att äta? På instagram @hejnoriko kan du få tips och på tångbloggen. Måla en egen tångsort! Julkoletång?

Och du: släng aldrig nånsin plast i naturen. Tänk på djuren.