Formfinnare på Högbyskolan

Under hösten har vi varit ute på flera av de Gotländska skolorna med projekt inom KonstFörAlla(vårt arvsfondsprojekt) och Skapande Skola Gotland. Vi har träffat klasser i Slite, Visby, Hemse och Kräklingbo i flera omgångar och de har också varit ute hos oss och besökt Konsthallen.

Det senaste besöket gjordes hos årskurs 2 på Högbyskolan i Hemse torsdagen den 8e december. Vi talade då om form som en fortsättning på deras färgexperiment förra läsåret. De fick gå och leta efter former i sin närhet på skolan och genom att skissa och klippa komma fram till hur det skulle kunna bli en skulptur. Sedan gjorde vi små miniskulpturer i lera, som om vi hade gjort en skiss inför ett stort verk. Vi skall ses igen till våren och fortsätta projektet. Eleverna tyckte det var roligt att leta former.

Några valde färdiga former som trappan, eller en soptunna. Flera stycken valde att ändra på sin form efter hand. En elev gjorde ett bord, men valde att benen skulle vara olika höga.

– Jag gjorde en slags blandning av naturen och en skugga! Säger en elev.

– Titta på min form; en Picachu!, säger en annan.

– Jag vill göra den här lampknappens form.

Leran var lite besvärlig att få att lyda elevernas vilja. Men då blev formerna bara lite annorlunda, och kanske var det inte så dumt, formen fick börja leva sitt eget liv

.img_4149 img_4151 img_4145