Komprimerad final med ett fantastiskt gäng och nya perspektiv.

P.g.a. av sjukdom fick den sista konstverkstan skjutas upp några dagar och blev där för även en dag kortare, men vi hann ändå med mycket under dessa fina avslutande dagar. Vi tecknade en hel del: det var ett tecknarglatt gäng i en blandning av 5-6 åringar och 10åringar. Vi testade tex att rita Siri Carlén skulpturer på olika sätt: genom att byta sätt att titta så ändrades syn på formen, om jag tittar på formerna som bildas runtomkring skulpturen istället för att titta på själva skulpturen. Och om jag byter mönster på den vad händer då? Och om jag tecknar den upp och ned?

Vi letade också upp horisontlinjen och tecknade sedan olika linjer utifrån den. Det blev ju en perspektivteckning utan att ens nämna perspektiv!

Vi tecknade porträtt fast ”fel och fult” för att komma igång, och vi ägnade en dag åt måleri efter att ha tittat på samlingarna och Sparks of Joy, och nästa dag åt skulptur och hemliga språk efter att ha tittat i skulpturparken, på Elina Birkehag och Maria Ängquist Klyvare.

Ett fantastiskt fint gäng som avslutade detta års sommarverkstäder med flaggan i topp: Hipp Hipp Hurra för konstverkstan, som om vi får fortsätta fyller 10 år nästa år.

Nu laddar vi om för lite skolsamarbeten i de Gotländska skolorna och givetvis skolstarten som väntar de flesta eleverna som deltagit i sommar.